مشاوره و امکان سنجی پروژه

مرحله اول در انجام یک پروژه مشاوره و امکان سنجی آن است ابتدا تمامی مراحل پروژه توسط شما دوست عزیز در قالب کلامی و پس از آن در قالب پروتوتایپ به شرکت ما ارائه می گردد و ما به گفتگو با شما در جهت رفع موارد و ایرادات احتمالی و مشاوره می‌پردازیم و پروژه را از لحاظ مراحل اجرایی امکان سنجی می نماییم.