ارائه ایده کاری و تنظیم قرارداد

پس از نهایی شدن مراحل مشاوره و امکان سنجی پروژه به قسمت تنظیم و عقد قرارداد می رسیم که در این بین شرکت ما شما را در جریان ایده ها و سبک های نوین دیجیتال مارکتینگ قرار می دهد و در صورت موافقت شما از این ایده‌ها در پروژه شما استفاده می گردد.